ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #14

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #14

Κοιλιοπλαστική σε μεγάλη κρεμάμενη κοιλία. Αφαιρέθηκε συνολικά δερμολιπώδης ιστός 12 κιλών