ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #28

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #28

Δύσκολο περιστατικό με μεγάλη κρεμάμενη κοιλιά, υποομφάλιο τομή και μετεγχειρητική κήλη σε περιστατικό με εξωμορφικό σωματότυπο ( στενή λεκάνη με λεπτά πόδια χωρίς μέση). Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη μείωση στήθους 1100gr με τη νέα τεχνική της L τομής. Αποτέλεσμα δέκα μήνες μετά που αναδεικνύει τη τεχνική μας αποκαθιστώντας τη κήλη, επιτυγχάνοντας αποτέλεσμα χωρίς υποομφάλιο κάθετη ουλή.