ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #31

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #31

Ασθενής με εξωμορφικού τύπου σώμα με λεπτά πόδια και κατανομή του λίπους κυρίως στη κοιλιά. Μεγάλοι μαστοί και αδύνατοι γλουτοί. Υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη μείωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά.