ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #33

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #33

Πόσο καταστροφική συνέπεια μπορεί να έχει μια εγκυμοσύνη στο σώμα νέας γυναίκας. Ραγάδες, χαλάρωση της κοιλιάς και πτώση των μαστών.  Η ασθενής αυτή υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Μετεγχειρητικές εικόνες ένα χρόνο μετά.