ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #34

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #34

Mammy makeover! Ασθενής μετά από εγκυμοσύνες παρουσιάζει τα κλασσικά προβλήματα, χαλάρωση του κοιλιακού τοιχώματος, ραγάδες, και ατροφία και πτώση του στήθους. Υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση και αύξηση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Το αποτέλεσμα ένα χρόνο αργότερα, όταν προσήλθε για μεταφέρουμε το ένθεμα στήθους χαμηλότερα αφού παρά την εφαρμογή της πιεστικής ταινίας, μετεγχειρητικά δεν επιτεύχθηκε.