ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #21

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #21

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση και αύξηση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής.