ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #38

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #38

Νέα ασθενής με απώλεια βάρους μετά από επέμβαση τεχνικής παχυσαρκίας (sleeve gastrectomy). Υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Μετεγχειρητικές εικόνες τέσσερεις μήνες μετά.