ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #27

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #27

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη μικρή αύξηση μαστού σύμφωνα με την επιθυμία της, σε περιστατικό μετά από απώλεια βάρους