ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #30

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #30

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής και lift βραχιόνων σε περιστατικό μεγάλης απώλειας βάρους