ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #44

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #44

Κοιλιοπλαστική σε περιστατικό χαλάρωσης των κοιλιακών τοιχωμάτων με διάσταση της μέσης γραμμής, αποτέλεσμα τριών τοκετών. Έξυπνο είναι το tattoo στη τομή της κοιλιοπλαστικής. Μια καλή προσέγγιση για τη τομή της κοιλιοπλαστικής η οποία μπορεί με τον καιρό να απαλύνεται αλλά ποτέ δεν εξαφανίζεται. Μετεγχειρητικές εικόνες ένα χρόνο μετά όταν προσήλθε για αυξητική στήθους.