ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #35

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #35

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής