ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #50

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #50

Κοιλιοπλαστική σε περιστατικό μετά από μεγάλη απώλεια βάρους. Αποτέλεσμα άμεσο με μετεγχειρητική εικόνα ένα μήνα μετά.