ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #38

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #38

Τροποποιημένη τομή κοιλιοπλαστικής σε περιστατικό με προηγηθείσες επεμβάσεις λόγω ατυχήματος στη λεκάνη αριστερά και το ισχίο δεξιά.