ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #51

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #51

Τροποποιημένη τομή κοιλιοπλαστικής σε περιστατικό με προηγηθείσες επεμβάσεις λόγω ατυχήματος στη λεκάνη αριστερά και το ισχίο δεξιά. Μετεγχειρητική εικόνα τέσσερα χρόνια μετά όταν η ασθενής επανήλθε για ανόρθωση μαστών. Η ασθενής πήρε κιλά πάνω από 15 όπως αναφέρει. Το αποτέλεσμα της κοιλιοπλαστικής δεν τροποιήθηκε.