ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

Κοιλιοπλαστική σε ενδιαφέρον περιστατικό ευμεγέθους μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης. Η ταυτόχρονη αποκατάσταση της κήλης είναι ευκολότερη στη κοιλιοπλαστική.