ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #54

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #54

Ασθενής 45 ετών μετά από εγκυμοσύνες παρουσιάζει χαλάρωση της κοιλιάς. Είχε προηγηθεί ανόρθωση μαστών αλλού. Υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη διόρθωσης ανόρθωσης στήθους. Μετεγχειρητική εικόνα, 4 μήνες μετά.