ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #41

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #41

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη διόρθωσης ανόρθωσης στήθους που είχε προηγηθεί αλλού.