ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #55

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #55

Ασθενής μετά από δύο εγκυμοσύνες και απώλεια βάρους με τη βοήθεια λαπαροσκοπικής τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Υπέστη κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Μετεγχειρητικές εικόνες δύο χρόνια αργότερα.