ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #56

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #56

Ταυτόχρονη  κοιλιοπλαστική και τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου σε νέα γυναίκα. Η ασθενής δύο χρόνια μετά  ενώ έχασε 25 κιλά.