ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #44

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #44

Διόρθωση κοιλιοπλαστικής που είχε προηγηθεί αλλού, καθώς και του μαστού που προγραμματίζεται σε δεύτερο χρόνο. Ενδιαφέρον είναι το Tattoo στην ουλή.