ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #61

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #61

Ασθενής μετά από απώλεια βάρους με κρεμάμενη κοιλία και κοιλιοκήλη.  Η αποκατάσταση της κήλης γίνεται  ταυτόχρονα με τη κοιλιοπλαστική. Μετεγχειρητική εικόνα δύο χρόνια μετά ενώ μεσολάβησε επέμβαση ανόρθωσης μηρών.