ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #50

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #50

Κοιλιοπλαστική με κρεμάμενη κοιλία και κοιλιοκήλη.  Η αποκατάσταση είναι ταυτόχρονη.