ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #63

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #63

Δύσκολο και ενδιαφέρον περιστατικό με εκτεταμένο έγκαυμα στη περιοχή και τεράστια ομφαλοκήλη . Η αποκατάσταση  είναι πρόκληση για το πλαστικό χειρουργό. Αποκατάσταση της ομφαλοκήλης μέσα από τη τομή και τη τεχνική της κοιλιοπλαστικής. Το τελικό, αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν πέραν των προσδοκιών. Η χειρουργική διόρθωση των κηλών της κοιλιάς, όπως των μετεγχειρητικών, των ομφαλοκηλών και της μέσης γραμμής επιτυγχάνονται πάντα καλύτερα μέσω της επέμβασης της κοιλιοπλαστικής. Μετεγχειρητική εικόνα ένα μήνα μετά.