ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #65

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #65

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Δώδεκα χρόνια αργότερα όταν η ασθενής επανήλθε για αφαίρεση του δακτυλίου. Το αποτέλεσμα διατηρείται μετά την απώλεια βάρους, αλλά και το πέρασμα τόσων χρόνων.