ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #55

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #55

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Έξι χρόνια αργότερα .Τ ο αποτέλεσμα διατηρείται μετά την απώλεια βάρους.