ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #68

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #68

Ασθενής μετά από απώλεια βάρους, παρουσιάζει χαλάρωση της κοιλιάς και γυναικομαστία.  Έγινε κοιλιοπλαστική κα ταυτόχρονη επέμβαση γυναικομαστίας. Αποτέλεσμα μετά από ένα χρόνο.