ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #69

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #69

Κλασσική κοιλιοπλαστική σε ασθενή με μεγάλη απώλεια βάρους. Η επέμβαση επιτυγχάνει και σημαντικό βαθμό ανόρθωσης του πάνω ένα τρίτο των μηρών. Μετεγχειρητική εικόνα 2 χρόνια μετά όταν αποφάσισε να υποστεί ανόρθωση και των μαστών της.