ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #11

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #11

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής, μετά από απώλεια βάρους.  Έντεκα  χρόνια αργότερα. Το αποτέλεσμα της κοιλιοπλαστικής διατηρείται καθώς και της ανόρθωσης στήθους σε μικρότερο βαθμό μετά από τόσα χρόνια και ενώ μεσολάβησε εγκυμοσύνη. Η ασθενής επανήλθε για ανόρθωση γλουτών.