ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #70

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #70

Ασθενής με απώλεια βάρους αλλά και εγκυμοσύνες. Παρουσιάζει μεγάλη χαλάρωση της κοιλιάς και ανάλογη πτώση του μεγάλου  μαστού της. Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση και μείωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά.