ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #72

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #72

Απώλεια βάρους με αποτέλεσμα χαλάρωση κοιλιάς και πτώση με ατροφία των μαστών. Η ασθενής υποβλήθηκε σε ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική με ανόρθωση και αύξηση του στήθους. Μετεγχειρητικές εικόνες δύο χρόνια μετά.