ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #20

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #20

Ασθενής μετά από δύο εγκυμοσύνες, παρουσιάζει ραγάδες και χαλάρωση της κοιλιάς, καθώς και ατροφία του μαστού με ανάλογη πτώση. Συνδυασμένη επέμβαση κοιλιοπλαστικής με ταυτόχρονη αύξηση του στήθους, χωρίς τεχνική ανόρθωσης κατ΄επιθημία της ασθενούς.  Κάποιος βαθμός ανόρθωσης επιτυγχάνεται από την αύξηση του στήθους. Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής δεν υπερβαίνει τη μιάμιση, ενώ η αύξηση τη μισή ώρα. Έτσι μια τέτοια  συνδυασμένη  επέμβαση, είναι ασφαλής, σύντομη με παραμονή μια μέρα στο νοσοκομείο και άμεσο αποτέλεσμα. Μετεγχειρητική εικόνα έξι μήνες μετά.