ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #3

Απώλεια βάρους μετά από χειρουργική παρέμβαση στο στομάχι με αποτέλεσμα ανάλογη χαλάρωση της κοιλιάς και του στήθους. Συνδυασμένη επέμβαση κοιλιοπλαστικής με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη νέα τεχνική της L τομής. Μετεγχειρητική εικόνα τρία χρόνια μετά ενώ έχει μεσολαβήσει εγκυμοσύνη. Η ασθενής επανέρχεται για εκ νέου ανόρθωση του μαστού της. Το αποτέλεσμα της κοιλιοπλαστικής διατηρείται και μετά την εγκυμοσύνη.