ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #12

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #12

Mammy makeover. Ασθενής με χαλάρωση της κοιλιάς και πτώση των μαστών. Εικόνα συνηθισμένη σε γυναίκες μετά από εγκυμοσύνες. Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με τη κλασσική τεχνική της άγκυρας. Είναι παλιό περιστατικό πριν ακόμα επινοήσουμε τη τεχνική της L τομής. Αποτέλεσμα έξι μήνες μετά.