ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #8

Κοιλιοπλαστική σε περιστατικό που είχε υποστεί ανοιχτό by pass στομάχου, δυο χρόνια πριν