ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #2

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #2

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  1250 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής τρία χρόνια μετά.