ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #23

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #23

Μείωση στήθους , 200gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής, τρία  χρόνια μετά. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική και τοποθέτηση  γαστρικού δακτυλίου ένα χρόνο πριν.