ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #24

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #24

Μείωση και ανόρθωση στήθους ,  με αφαίρεση 200gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής, τέσσερα  χρόνια μετά. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική και τοποθέτηση  γαστρικού δακτυλίου ένα χρόνο πριν.