ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #25

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #25

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  800gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική, δύο χρόνια μετά.