ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #3

Μείωση στήθους  με την ίδια τεχνική της ανόρθωσης, της L τομής. Αφαίρεση  600gr  περίπου αδένα από το καθένα, δύο μήνες μετά. Οι μώλωπες από τη λιποαναρρόφηση στη περιοχή της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού μυός είναι ακόμα εμφανείς.