ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #30

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #30

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  900 gr αδένα δεξιά και 1050 gr αριστερά, με τη τεχνική της L τομής τρία χρόνια μετά.