ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #31

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #31

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  400 gr αδένα από τον καθένα, με τη τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά.