ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #32

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #32

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  350 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής πέντε χρόνια μετά.