ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #33

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #33

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση 1150 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής τέσσερα χρόνια μετά.