ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #34

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #34

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  450 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής ένα χρόνο μετά.