ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #36

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #36

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  500 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά.