ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #38

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #38

Μείωση και ανόρθωση στήθους  με τη τεχνική της L τομής, τρία χρόνια μετά. Στην ασθενή είχε προηγηθεί αφαίρεση ινοαδενώματος στο δεξί μαστό.