ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #42

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #42

Γιγαντομαστία. Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  1100 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής λίγους μήνες αργότερα.