ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #45

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #45

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  450 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής έξι μήνες μετά.