ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #7

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #7

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  750 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά.