ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #8

Μείωση στήθους , 700gr αδένα περίπου από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική το προηγούμενο χρόνο.