ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ #1

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ #1

Επέμβαση μετά από μεγάλη απώλεια βάρους