ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ #2

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ #2

Επέμβαση #2