ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #10

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #10

Διόρθωση του διαφράγματος, μείωση του ύψους της στυλίδας, και λέπτυνση της μύτης προσφέρει  καλύτερη εικόνα στο σύνολο του προσώπου και κυρίως στο άνω χείλος. Μία πολύ πετυχημένη ρινοπλαστική επέμβαση