ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #11

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #11

Ρινοπλαστική με διόρθωση του διαφράγματος, της κορυφής και του μήκους της στυλίδας. Αφαίρεση της καμπούρας και λέπτυνση της βάσης της μύτης