ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #13

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #13

Η ρινοπλαστική με αφαίρεση της καμπούρας και ωραιοποίηση της κορυφής και διόρθωση της γωνίας στυλίδας-άνω χείλους βελτιώνουν αισθητά το προφίλ